Polityka

Polityka prywatnosci i polityka cookies

Polityka prywatnosci i polityka cookies w sklepie internetowym 4carslodz.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument okresla zasady Polityki prywatnosci w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu internetowego jest 4cars Rafal Kolaczyk z siedziba w Lodzi, ul. Wróblewskiego 90/92, 94-103 Lódz zarejestrowana, NIP: 7271429078, REGON: 471341220

Wyrazy uzyte z duzej litery maja znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego sa przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego doklada szczególnych staran w celu ochrony prywatnosci i informacji mu przekazanych, a dotyczacych Klientów Sklepu internetowego. Administrator z nalezyta starannoscia dobiera i stosuje odpowiednie srodki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniajace ochrone przetwarzanych danych, w szczególnosci zabezpiecza dane przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacja, jak równiez przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiazujacych przepisów prawa.

Adresatem mozliwosci korzystania z Towarów i Uslug dostepnych na stronie internetowej nie sa dzieci ponizej 16 roku zycia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczacych dzieci ponizej 16 roku zycia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
4cars Rafal Kolaczyk
ul. Wróblewskiego 90/92, 94-103 Lódz

W sprawie Twoich danych osobowych mozesz skontaktowac sie z Administratorem danych osobowych za pomoca:

 • poczty elektronicznej: ado@4carslodz.pl
 • poczty tradycyjnej: ul. Wróblewskiego 90/92, 94-103 Lódz

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator danych osobowych powolal Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mozesz sie skontaktowac w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomoca:

 • poczty elektronicznej: ido@4carslodz.pl
 • poczty tradycyjnej: ul. Wróblewskiego 90/92, 94-103 Lódz

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w nastepujacych celach i zakresie:

 • podjecia dzialan przed zawarciem umowy na Twoje zadanie (np. zalozenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione haslo, plec; jezeli rejestracja Konta nastepuje za posrednictwem zewnetrznej uslugi uwierzytelniajacej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imie i nazwisko, a jezeli rejestrujesz sie przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imie i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysylki; w celu swiadczenia Uslug wymagajacych zalozenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówien, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;
 • w celu swiadczenia Uslug niewymagajacych zalozenia Konta i zakupu Towaru, tj. przegladanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczace Twojej aktywnosci w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczace przegladanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczace sesji Twojego urzadzenia, systemu operacyjnego, przegladarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • w celu wykonania umowy sprzedazy Towarów (np. doreczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imie i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczace platnosci, a jezeli dokonujesz zakupu za posrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione haslo;
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalnosci dostepnych w Sklepie internetowym, ulatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczenstwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczace Twojej aktywnosci w Sklepie Internetowym oraz ilosci czasu spedzanego na kazdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urzadzenia, danych dotyczacych Twojej przegladarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczen oraz obrony przed roszczeniami w postepowaniu sadowym i innymi organami egzekucyjnymi, mozemy przetwarzac Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub zalozeniu Konta oraz inne dane niezbedne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikaja z wymogu prawnego, nakazu sadowego lub innej procedury prawnej;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak równiez dane dotyczace zamówienia Towaru i innych swiadczonych przez nas Uslug bedace przyczyna reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dolaczonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • w celu marketingu naszych Towarów i Uslug oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczace Twojej aktywnosci w Sklepie internetowym w tym zamówien, które sa rejestrowane i przechowywane za posrednictwem plików cookies, a w szczególnosci historia zamówien, historia wyszukiwani, klikniecia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywnosc zwiazana z nasza komunikacja z Toba. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywnosci w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z uslug zewnetrznych dostawców. Uslugi te polegaja na wyswietlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niz Sklepu internetowego. Szczególy na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczacych Plików cookies;
 • w celu organizacji konkursów i programów lojalnosciowych tj. powiadomien o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnosciowym. Szczególowe informacje na ten temat podane sa kazdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnosciowego;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie sa przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokladne wskazówki podane sa w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Kategorie odnosnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza nastepujace kategorie odnosnych danych osobowych:

W sprawie Twoich danych osobowych mozesz skontaktowac sie z Administratorem danych osobowych za pomoca:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczace aktywnosci w Sklepie internetowym;
 • dane dotyczace zamówien w Sklepie internetowym;
 • dane dotyczace reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczace uslug marketingowych.

Dobrowolnosc podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek swiadczenia uslug przez Administratora danych osobowych za posrednictwem Sklepu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji zamówien, uslug, dzialan marketingowych oraz innych uslug wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe beda usuniete w nastepujacych przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotycza zwróci sie o ich usuniecie lub wycofa udzielona zgode;
 • kiedy osoba, której dane dotycza nie podejmuje dzialan przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, ze przechowywane dane sa nieaktualne lub niedokladne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imie i nazwisko, moga byc przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczen zwiazanych z uslugami swiadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie beda wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczace zamówien Towarów i uslug platnych, konkursów i programów lojalnosciowych beda przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczace Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadajacy cyklowi zycia zapisanych na urzadzeniach plików cookies lub do czasu ich usuniecia w urzadzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczace preferencji, zachowan i wyboru tresci marketingowych moga byc wykorzystywane jako podstawa do podjecia "zautomatyzowanych decyzji" w celu okreslenia mozliwosci sprzedazowych Sklepu internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe nastepujacym kategoriom odbiorców:

 • organom panstwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jezeli sie o to do nas zwróca,
 • zewnetrznym podmiotom, w tym w szczególnosci dostawcom odpowiedzialnym za obsluge systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy platnosci, podmiotom swiadczacym uslugi ksiegowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom (w zwiazku z realizacja zamówienia), agencja marketingowym (w zakresie uslug marketingowych).

Prawa osoby, której dane dotycza

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • zadania dostepu do swoich danych osobowych;
 • zadania sprostowania swoich danych osobowych;
 • zadania usuniecia swoich danych osobowych;
 • zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • zadania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbednej zwloki - a w kazdym razie w terminie miesiaca od otrzymania zadania - udziela Ci informacji o dzialaniach podjetych w zwiazku ze zgloszonym przez Ciebie zadaniem. W razie potrzeby termin miesieczny moze byc przedluzony o kolejne dwa miesiace z uwagi na skomplikowany charakter zadania lub liczbe zadan.

W kazdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cie o takim przedluzeniu w terminie miesiaca od otrzymania zadania z podaniem przyczyn opóznienia.

Prawo dostepu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe sa przetwarzane.

Jezeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostepu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przyslugujacych Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o zródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w zwiazku z przekazaniem tych danych poza Unie Europejska;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jesli chcesz zazadac dostepu do swoich danych osobowych zglos swoje zadanie na adres: ado@4carslodz.pl

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jezeli Twoje dane osobowe sa nieprawidlowe masz prawo zadania od Administratora niezwlocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz tez prawo do zadania od Administratora uzupelnienia Twoich danych osobowych.

Jesli chcesz zazadac sprostowania danych osobowych lub ich uzupelnienia, zglos swoje zadanie na adres: ado@4carslodz.pl

Jezeli dokonales rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe mozesz sprostowac i uzupelniac samodzielnie po zalogowaniu sie w Sklepie Internetowym.

Prawo do usuniecia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO)

Masz prawo zadania od Administratora danych osobowych usuniecia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestaly byc niezbedne do celów, w których zostaly zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofales okreslona zgode, w zakresie w jakim dane osobowe byly przetwarzane w oparciu o Twoja zgode;
 • Twoje dane osobowe byly przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosles/wnioslas sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezposredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest zwiazane z marketingiem bezposrednim;
 • wniosles/wnioslas sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w zwiazku z przetwarzaniem niezbednym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbednego dla celów wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub strone trzecia.

Pomimo zgloszenia zadania usuniecia danych osobowych Administrator danych osobowych moze przetwarzac Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jesli chcesz zazadac usuniecia swoich danych osobowych zglos swoje zadanie na adres: ado@4carslodz.pl

Prawo do zgloszenia zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Prawo do zgloszenia zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

 • kwestionujesz prawidlowosc swoich danych osobowych - Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalajacy sprawdzic prawidlowosc tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usuniecia danych osobowych zazadasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestaly byc potrzebne do celów przetwarzania, ale sa one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczen;
 • gdy zglosiles/zglosilas sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych sa nadrzedne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jesli chcesz zazadac ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zglos swoje zadanie na adres: ado@4carslodz.pl

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w zwiazku z:

 • przetwarzaniem niezbednym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbednego dla celów wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub strone trzecia;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezposredniego.

Jesli chcesz zglosic sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zglos swoje zadanie na adres: ado@4carslodz.pl

Prawo do zadania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie nadajacym sie do odczytu maszynowego oraz przeslac je innemu administratorowi danych osobowych.

Mozesz równiez zazadac, aby to Administrator danych osobowych przeslal bezposrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie mozliwe).

Jesli chcesz zazadac przeniesienia swoich danych osobowych zglos swoje zadanie na adres: ado@4carslodz.pl

Prawo do cofniecia zgody

Mozesz cofnac udzielona zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnieciem.

Jesli chcesz cofnac zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych zglos swoje zadanie na adres: ado@4carslodz.pl.

Skarga do organu nadzorczego

Jezeli sadzisz, ze przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo zlozenia skargi do organu nadzorczego, w szczególnosci w panstwie czlonkowskim swojego zwyklego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popelnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Monitoring wizyjny

Informujemy, ze na terenie obiektów, w których prowadzimy dzialalnosc tj. Lódz, ul. Wróblewskiego 90/92, Kalisz ul. Poznanska 119 jest prowadzony monitoring wizyjny, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1). Administratorem danych pozyskiwanych z monitoringu jest 4cars Rafal Kolaczyk ul. Wróblewskiego 90/92, 94-103 Lódz

 • Monitoring jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy, zabezpieczenia terenu i mienia oraz ochrony przed nieuprawnionym wstepem, monitorowany teren obejmuje sale sprzedazy, magazyn, teren wokól budynku, kase, monitorowanie polega na rejestrowaniu nagran wideo
 • Materialy pozyskane z monitoringu beda wykorzystane wylacznie w celu okreslonym powyzej.
 • Dostep do materialów pozyskanych z monitoringu maja jedynie osoby, które sa upowaznione do przetwarzania zawartych tam danych.
 • Materialy pozyskane z monitoringu beda przechowywane przez okres 30 dni po uplywie, którego beda niszczone w sposób uniemozliwiajacy ich odtworzenie.
 • Kazda osoba, której dane znajduja sie w materialach pozyskanych z monitoringu, ma prawo dostepu do tych danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, a takze przysluguje mu prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu.

Pliki "cookies"

Informacje ogólne

Podczas przegladania stron internetowych Sklepu internetowego sa uzywane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które sa zapisywane w Twoim urzadzeniu koncowym w zwiazku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne dzialanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalaja zidentyfikowac oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosowac Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki "cookies" zazwyczaj zawieraja nazwe domeny, z której pochodza, czas przechowywania ich na urzadzeniu oraz przypisana wartosc.

Bezpieczenstwo

Stosowane przez nas pliki "cookies" sa bezpieczne dla Twoich urzadzen. W szczególnosci nie jest mozliwe przedostanie sie do Twoich urzadzen poprzez pliki "cookies" wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania zlosliwego.

Rodzaje plików "cookies"

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne: sa przechowywane na Twoim urzadzeniu i pozostaja tam do momentu zakonczenia sesji danej przegladarki. Zapisane informacje sa wówczas trwale usuwane z pamieci Twojego urzadzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani zadnych informacji poufnych z Twojego urzadzenia.
 • Cookies trwale: sa przechowywane na Twoim urzadzeniu i pozostaja tam do momentu ich skasowania. Zakonczenie sesji danej przegladarki lub wylaczenie urzadzenia nie powoduje ich usuniecia z Twojego urzadzenia. Mechanizm cookies trwalych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani zadnych informacji poufnych z Twojego urzadzenia.

Cele

Wykorzystujemy takze pliki "cookies" podmiotów zewnetrznych w nastepujacych celach:

 • konfiguracji Sklepu Internetowego;
 • tworzenia statystyk, które pomagaja zrozumiec, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystaja ze stron internetowych, co umozliwia ulepszanie ich struktury i zawartosci za posrednictwem narzedzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedziba w USA, Polityka ochrony prywatnosci Google jest dostepna pod nastepujacymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 • prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu Internetowego, które sa pobierane z zewnetrznego serwisu internetowego Opineo.pl, którego administratorem jest Opineo.pl sp. z o.o. z siedziba we Wroclawiu, Polityka cookies dostepna jest pod nastepujacym linkiem: http://www.opineo.pl/i/informacje-o-ciastkach.

Aby poznac zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie sie politykami prywatnosci wyzej wskazanych firm.

Cookies moga byc wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególnosci siec Google, do wyswietlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu moga zostac zachowane informacje o sposobie poruszania sie przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przegladac i edytowac informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez siec reklamowa Google, mozesz skorzystac z narzedzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomoca ustawien przegladarki internetowej lub za pomoca konfiguracji uslugi, mozesz samodzielnie i w kazdym czasie zmienic ustawienia dotyczace Cookies, okreslajac warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostepu przez Cookies do Twojego urzadzenia. Ustawienia te mozesz zmienic tak, aby blokowac automatyczna obsluge Cookies w ustawieniach przegladarki internetowej badz informowac o ich kazdorazowym zamieszczeniu na Twoim urzadzeniu. Szczególowe informacje o mozliwosci i sposobach obslugi Cookies dostepne sa w ustawieniach Twojego oprogramowania (przegladarki internetowej).

KONTAKT

Oddzia Łódź:
42 205 97 20

4cars
ul. Wróblewskiego 90/92
94-103 Łódź
sklep@4carslodz.pl

ODDZIAŁ PIOTRKÓW :
44 715 50 10

4cars
ul. Próchnika 2
97-300 Piotrków Trybunalski