Szkolenia techniczne

Szkolenia podzielone są na dwie części - teoretyczną i praktyczną ( warsztat).

Pierwsza część jest prowadzona w formie wykładu teoretycznego czas trwania ok. 2-4 godzin, przedstawia podejmowany temat od samego początku tzn. budowa pierwszych układów, zasada działania, typowe usterki i ich wykrywanie oraz możliwości diagnozowania układów.

Druga część szkolenia są zajęcia praktyczne na warsztacie, polegające na omówieniu i przeprowadzeniu prawidłowego montażu niektórych elementów, dokonywaniu pomiarów elementów, metody badań tych elementów oraz procedury napraw i diagnostyki.

Zajęcia praktyczne wykonywane są ( w zalełności od rodzaju szkolenia) z użyciem testerów diagnostycznych (TEXA NAVIGATOR/DIRECT, GUTMANN MM55/MM42, GP100)Układy hamulcowe samochodów osobowych i dostawczych.
 • Tarcza hamulcowa -jej rodzaje, budowa i prawidłowa diagnostyka uszkodzeń.
 • Klocki hamulcowe - rodzaje, budowa, prawidłowy montať.
 • Zaciski hamulcowe - przegląd konstrukcji, najczęstsze usterki, prawidłowe serwisowanie.
 • Hamulce bębnowe - szczegółowa obsługa z wyróťnieniem kilku rodzajów samoregulatorów.
 • Układy uruchamiające hamulce - kłopoty z diagnostyką, umówienie konstrukcji tych układów.
 • Płyn hamulcowy - rodzaje, prawidłowy dobór, wymiana płynu hamulcowego, odpowietrzania układów konwencjonalnych oraz nowoczesnych układów z ABS, ESP.
 • Kłopoty z piskami w układzie hamulcowym, prawidłowy serwis i diagnostyka układu hamulcowego, typowe błędy montaťowe w układzie hamulcowym.


W PRZYPADKU WARSZTATÓW ZATRUDNIAJĄCYCH UCZNIÓW, MOŻLIWE SZKOLENIE PRAKTYCZNE Z WZORCOWEJ OBSŁUGI UKŁADU HAMULCOWEGO, SERWIS, DIAGNOSTYKA, WZORCOWA WYMIANA TARCZ I KLOCKÓW.

Czas trwania szkolenia: 4-6 godzin


 • Omówienie szczegółowej budowy poszczególnych układów.
 • Zasada działania starszych układów ABS oraz diagnostyka układów współczesnych - funkcje oraz zasada działania systemów ABS/ASR TRW, Bosch, Teves.
 • Elementy składowe układów - czujniki prędkości kół, pompy, elektrozawory, elektroniczne zespoły sterujące, fazy pracy układu hydraulicznego.
 • Diagnostyka pierścieni magnetycznych, pomiary napięć, pomiary sygnałów generowanych przez czujniki.
 • Opis znanych usterek - warsztatowe metody weryfikacji części i podzespołów oraz diagnostyka systemów z wykorzystaniem testerów diagnostycznych.
 • Procedura wymiany modulatorów hydraulicznych i pomp ABS.
 • Wymiana płynu hamulcowego w układach z ABS z pomocą urządzeń ciśnieniowych (YCB350)


Czas trwania szkolenia: 4-6 godzin

 • Omówienie budowy układów EPB stosowanych w samochodach od 2001 roku.
 • Budowa zacisku oraz mechanizmu elektrycznego
 • Obsługa układów hamulcowych z EPB oraz procedury deaktywacji układu za pomocą testerów diagnostycznych.
 • Szczególne czynności podczas serwisowania układów hamulcowych z EPB.


DO CZĘŹCI PRAKTYCZNEJ WARSZTAT MUSI ZAPEWNIC SAMOCHÓD Z SYSTEMEM EPB

Czas trwania szkolenia: ok. 3 godziny

 • Omówienie budowy układów Sensotronic Brake Control (SBC) stosowanych w samochodach w grupie Mercedesa od 2001 roku.
 • Serwisowanie układów elektrohydraulicznych ze szczegółową procedurą deaktywacji systemu w układach do 11.2004 roku oraz po roku 2005.
 • Wymiana płynu hamulcowego i odpowietrzanie układów SBC z zastosowaniem urządzeń ciśnieniowych (YCB350).
 • Adaptacja grubości tarczy i klocka hamulcowego za pomocą testerów diagnostycznych.
 • Popularne usterki w układzie SBC – kody błędów, uszkodzenia agregatu elektrohydraulicznego, uszkodzenia wiązki elektrycznej.


DO CZĘŹCI PRAKTYCZNEJ WARSZTAT MUSI ZAPEWNIC SAMOCHÓD Z SYSTEMEM SBC.

Czas trwania szkolenia: ok. 3 godziny

Część teoretyczna obejmuje zagadnienia:
 • Omówienie szczegółowej budowy poszczególnych układów.
 • Zasada działania starszych układów ABS oraz diagnostyka układów współczesnych
 • - funkcje oraz zasada działania systemów:
  - układy ESP firmy TRW ,
  - układy ESP firm zewnętrznych ,
 • omówienie zjawisk fizyczne związanych z układem ESP, czujniki i elementy wykonawcze układu ESP, powiązanie układu ESP z innymi systemami w samochodzie, hydrauliczne elementy układów ESP, moťliwości diagnozowania i serwisowania układów ESP przy uťyciu testerów diagnostycznych.


Część praktyczna obejmuje zagadnienia:
 • identyfikacji elementów składowych układów ESP na wybranych pojazdach,
 • diagnostykę układów ESP przy uťyciu testerów diagnostycznych,
 • pomiary elektryczne czujników i instalacji elektrycznej,
 • wyszukiwanie usterek w układach ESP,
 • procedura wymiany płynu hamulcowego w pojeździe z układem ESP.
DO CZĘŹCI PRAKTYCZNEJ WARSZTAT MUSI ZAPEWNIC SAMOCHÓD Z SYSTEMEM ESP.

Czas trwania szkolenia: 4-6 godzin

 • Budowa układów od pierwszych generacji po najnowsze.
 • Omówienie układu zasilania paliwem po stronie niskociśnieniowej i wysokociśnieniowej.
 • Funkcje poszczególnych elementów układu Common Rail.
 • Budowa i działanie pomp zasilających elektrycznych/mechanicznych, pomp wysokiego ciśnienia, zaworu regulacji dawki DRV i ZME, czujnika ciśnienia paliwa, przewody paliwowe.
 • Uwagi praktyczne, błędy montaťowe, typowe usterki układu.


Czas trwania szkolenia: ok. 4 godzin

 • Omówienie budowy wtryskiwaczy stosowanych w układach Common Rail elektromagnetycznych i piezo oraz metody ich diagnozy, pomiarów i typowych usterek, najczęściej spotykane usterki w systemach zasilania Common Rail.
 • Osprzęt silnika Common Rail i sposób diagnozowania układu recyrkulacji spalin, turbodoładowania, zasilania powietrzem, wydechu.


Czas trwania szkolenia: ok. 4 godzin

Zajęcia teoretyczne
 • Omówienie układów z filtrami suchymi/mokrymi oczyszczania spalin systemów Common Rail.
 • Budowa i działanie układów.
Zajęcia praktyczne
 • obejmują pomiary parametrów układu z wykorzystanie testerów diagnostycznych, oscyloskopu a takťe sprawdzanie wydatku wtryskiwaczy za pomocą menzurek przelewowych.
 • Symulowanie usterek układu recyrkulacji spalin i układu doładowania.
 • Diagnostyka układu paliwowego na podstawie interpretacji wartości zmierzonych testerem diagnostycznym.
 • Kodowanie wtryskiwaczy – kody IMA.


Czas trwania szkolenia: ok. 4 godzin

 • Co było przed OBD, od standardu OBD I do standardu OBD II, europejski standard diagnostyki pokładowej EOBD, układ regulacji składu mieszanki z sondą lambda, interfejsy systemów diagnostyki pokładowej, kasowanie kodów usterek poleceniem z testera diagnostycznego, diagnostyka układów przez złącze OBD i CARB, moťliwy zakres diagnostyki układów objętych systemami diagnostyki pokładowej a urządzenia diagnostyczne z prezentacją praktyczną na warsztacie urządzeń TEXA, Gutmann.
 • Omówienie urządzeń zawierających procedury testowe wszystkich systemów elektronicznych pojazdu z zachowaniem większości dostępnych protokołów transmisji danych: ISO 9141 E 9141-2, J1850VPW, CAN.


Czas trwania szkolenia: ok. 4 godzin

 • Podstawy termodynamiczne działania układów klimatyzacji.
 • Rodzaje czynników chłodzących, rodzaje stosowanych olejów oraz ich właściwości.
 • Omówienie konstrukcji układów klimatyzacji, rodzaje stosowanych układów, sposoby identyfikacji układu w samochodzie.
 • Układy klimatyzacji z dyszą dławiącą omówienie budowy, zalety i wady działania układu.
 • Układ z zaworem rozpręťnym, budowa, elementy charakterystyczne, sposoby diagnozy.
 • Zasada działania układu CLIMATRONIC, diagnostyka układu, elementy sterowania, wskazówki dotyczące obsługi układów.
 • Rodzaje stosowanych spręťarek, charakterystyka działania, sposoby diagnostyki. Typowe usterki występujące w układach klimatyzacji oraz metody ich rozwiązywania.
 • Metody odkaťania układów klimatyzacji, porównanie sposobów,zalety i wady.
 • Metody płukania układów klimatyzacji, zalety i wady.
 • Sposoby kontroli szczelności układów klimatyzacji, omówienie wszystkich metod, zalet i wady.


Czas trwania szkolenia: ok. 4-5 godzin
 • Część praktyczna obejmuje pomiary ciśnień panujących w układach klimatyzacji, kontrolę szczelności, wymianę czynnika chłodniczego, kontrola zaworu rozpręťnego.
 • Praktyczne uwagi dotyczące obsługi, demontaťu elementów, płukania układu klimatyzacji. Kontrola parametrów przy układach typu Climatronic, oraz odczyt parametrów ze sterownika komfortu w pomiary czujników temperatury oraz nasłonecznienia,

DO SZKOLENIA WSKAZANE JEST POSIADANIE PRZEZ DANY TRW AUTOSERVICE MASZYNY DO OBSŁUGI UKŁADÓW KLIMATYZACJI.

Czas trwania szkolenia ok. 2-3 godzin.
 • Rodzaje przekładni: przegląd konstrukcji, budowa, funkcjonowanie.
 • Wspomaganie hydrauliczne: budowa przekładni wspomaganej hydraulicznie, funkcje i działanie zaworu sterującego, budowa i funkcjonowanie pompy.
 • Zasady wymiany przekładni i pompy oraz płukanie i odpowietrzanie układu.
 • Wspomaganie elektryczno – hydrauliczne EPHS: budowa, zasada działania, obsługa.
 • Wspomaganie elektryczne Column Drive: budowa, zasada działania, obsługa.
 • Wspomaganie elektryczne Belt Drive: budowa, zasada działania, obsługa.
 • Regeneracja elementów: przebieg i etapy regeneracji przekładni i pomp wspomagania.
 • Postępowanie reklamacyjne: typowe przypadki, analiza przyczyn.
 • Elementy układu: drąťki i końcówki kierownicze, osłony gumowe.
Część praktyczna obejmuje w zaleťności od moťliwości warsztatu: wykonanie kalibracji czujnika kąta skrętu kierownicy, odpowietrzenie układu wspomagania kierownicy. W przypadku dostępu do samochodu, w którym występuje elektryczne wspomaganie odczyt błędów i parametrów ze sterownika, kodowanie czujnika kąta skrętu kierownicy.

Czas trwania szkolenia ok. 3-5 godzinZAPYTAJ O SZKOLENIEPYTANIE

Wybierz szkolenie:

KONTAKT

Oddzia Łódź:
42 205 97 20

4cars
ul. Wróblewskiego 90/92
94-103 Łódź
sklep@4carslodz.pl

ODDZIAŁ PIOTRKÓW :
44 715 50 10

4cars
ul. Próchnika 2
97-300 Piotrków Trybunalski